Roto Campus – Den internationella utbildningsakademin

Med RotoCampus erbjuder vi utbildningar om våra produkter, om försäljning och kommunikation inom alla marknader som Roto-koncernen representerar. Med dessa kurser stödjer vi våra affärspartners inom beslagsbranschen samt våra egna medarbetare med specifika produktutbildningar, för att ge dem målinriktat stöd vid försäljning till slutanvändaren.

Roto-produkter utmärks av krävande, modern, beslagsteknik som är optimalt anpassad efter behoven hos fönster- och dörrtillverkare, beslagsåterförsäljare och slutkunder. Kvaliteten på försäljningen är därmed nära sammankopplad med en förståelse av de tekniska och lösningsorienterade funktionerna hos enskilda produkter och produktgrupper.

RotoCampus-utbildningarna innehåller såväl plastsförlagd utbildning inom våra marknader, i RotoCampus centralen i Leinfelden-Echterdingen med egen verkstad eller direkt hos våra partners som webbaserade eLearning-moduler som leds och följs av utomordentligt välutbildade lärare.

Med webbaserade utbildningar erbjuder vi i RotoCampus möjligheten att genomföra utbildningsmoduler online. På så sätt kan utbildningsdeltagarna genomgå sin utbildning vid den tidpunkt och på den plats som passar dem bäst – förutsatt att det finns tillgång till Internet. I motsats till databärare har vi, genom att använda Internet för eLearning, dessutom fördelen att löpande kunna uppdatera innehållet.

Vårt RotoCampus-team sammanställer utbildningar, som även kan utnyttjas av Roto partners, individuellt efter lands- och målgruppsspecifika krav.

Utbildningsprogrammen kan antingen bestå av fristående kurser eller vara en del av komplexa utbildningskampanjer, som är sammankopplade med närvaroutbildningar.

Om du är intresserad av våra eLearning-erbjudanden är du välkommen att kontakta ansvarig säljare eller RotoCampus-lärare. Vi ställer gärna samman en individuell offert åt dig.

>> Till RotoCampus eLearning-offert

Vi erbjuder alla våra Roto Campus utbildningar inom produktgrupper samt försäljnings- och kommunikationsutbildningar internationellt, med enhetligt höga standarder. För detta står våra egna lärare till förfogade inom alla Roto marknader.

Läraren har en djupgående, produktrelaterad yrkeskunskap och har gått en intensiv didaktisk utbildning för att säkerställa att kommunikationen av kunskaperna baseras moderna metoder, som har testats i praktiken.
Dessutom fortbildas våra utbildare löpande för att alltid vara uppdaterade i alla produktfrågor och blir hela tiden bättre genom feedback från deltagarna angående förmåga och kompetens.

Inloggning för Roto-partner

Inloggning för platssökande

[Translate to Schwedisch:] Zum Karriereportal

eLearning-portal

» Till Roto eCampus

Kontakt

Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 711 7598 0
Fax +49 711 7598 253
E-post inforoto-frank.no-spam.com

» Vägbeskrivning

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST